Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

 1. Edukacja wczesnoszkolna – klasa I
 2. Edukacja wczesnoszkolna – klasa II
 3. Edukacja wczesnoszkolna – klasa III
 4. Język polski – H. Węgrzyn
  Język polski – L. Haza
 5. Język angielski:
  M. Małecka:

  1. klasy I – III oraz VIII
  2. klasa 3 gimnazjum
 6. Język angielski:
  T. Stanek:

  1. klasa IV
  2. klasa V
  3. klasa VI
  4. klasa VII
  5. klasa 3 gimnazjum
  6. Sposoby sprawdzania wiedzy i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana
 7. Matematyka
  a. klasa IV
  b. klasa V
  c. klasa VI
  d. klasa VII
  e. klasa VIII
  Sposoby sprawdzania wiedzy i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana
 8. Przyroda kl IV-VI (wymagania na ocenę śródroczną i roczną)
  kl VI wymagania szczegółowe do działów
 9. Biologia
  Przedmiotowe zasady oceniania z biologii
  a. klasa V
  b. klasa VII
  c. klasa VIII
  d. klasa 3 gimnazjum
 10. Historia
 11. Wiedza o społeczeństwie
  Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów
  Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny
 12. Fizyka
  Sposoby sprawdzania osiągnięć
  Warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana
  Szczegółowy rozkład materiału
  Program nauczania
 13. Chemia
 14. Georgafia
  Edukacja dla bezpieczeństwa
  kl. V
  kl. VII
  kl. VIII
 15. Plastyka
 16. Muzyka
 17. Informatyka / Zajęcia komputerowe
  Zajęcia komputerowe klasy I-III
 18. Wychowanie fizyczne – R. Pabin
  Wychowanie fizyczne – T. Klag
 19. Zajęcia artystyczne
 20. Religia
  a. klasa III
  b. klasa VIII
  c. klasa 3 gimnazjum
 21. Zajęcia techniczne