Rekrutacja

1. Zarządzenie Nr 12/2016  Wójta Gminy Nowy Targ z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie gminy Nowy Targ.

2. Uchwała Nr XI/101/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Nowy Targ oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

3. zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2018-2019

4. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej (kandydat z obwodu)

5. Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego (kandydat z obwodu)

6. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (kandydat spoza obwodu)

7. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego (kandydat spoza obwodu)

8. Oświadczenie o realizacji obowiązku przedszkolnego

9. Oświadczenie potwierdzające wolę uczęszczania dziecka do klasy pierwszej

10. Oświadczenie potwierdzające wolę uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego

11. Oświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole przez rodzeństwo

12. Oswiadczenie o wielodzietności

13. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka w rodzinie