Rada Rodziców

ZARZĄD RADY RODZICÓW

Rok szkolny 2015/2016

Przewodniczący: Marta Włodarczyk

Zastępca: Elżbieta Waksmundzka

Skarbnik: Anna Rączka

Pozostali członkowie Rady Rodziców:

Katarzyna Madeja

Aneta Kamoń

Renata Mrożek

Ewa Jagódka-Polonek

Agnieszka Czubernat

Natalia Czubernat

Dorota Huzior

Grażyna Jachymiak

Danuta Pietraszek

Barbara Kowal

Halina Rypel

Joanna Jaróg

Aneta Bobak Jaróg

Dawid Szeliga

Napora Anna

Barbara Skupień

Małgorzata Sobczak-Kwiatkowska

Teresa Mrożek

Edyta Kamoń

Bożena Pudzisz

Jadwiga Batkiewicz