Rada Rodziców

ZARZĄD RADY RODZICÓW

Rok szkolny 2017/2018

Przewodniczący: Marta Włodarczyk

Zastępca: Elżbieta Waksmundzka

Skarbnik: Ewelina Marcisz

Sekretarz: Anna Duda

Pozostali członkowie Rady Rodziców:

Monika Białoń

Jadwiga Nawara

Ewa Jagódka-Polonek

Joanna Żółtek

Danuta Filipiec

Joanna Rogowiec

Zofia Szeliga

Dominika Szwab

Bernadeta Mazur

Bogusław Jaróg

Joanna Jaróg