Kurs języka angielskiego dla nauczycieli

DSCN6971miniW naszej szkole rozpoczął się 30-godzinny kurs języka angielskiego dla nauczycieli w ramach przygotowania językowego przed zagraniczną mobilnością edukacyjną, by w swobodny sposób korzystać z kursów merytorycznych za granicą, w związku z realizacją projektu „Jestem Europejczykiem” w ramach umowy finansowej dla projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Galeria