Kąciki Europejskie

W ramach przygotowania pod względem kulturowym przed zagraniczną mobilnością edukacyjną, w związku z realizacją projektu „Jestem Europejczykiem” w ramach umowy finansowej dla projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w naszej szkole powstały kąciki europejskie. Każda z klas począwszy od przedszkolaków, a skończywszy na klasach gimnazjalnych, pod okiem swoich wychowawców, przygotowała kącik z wybranym krajem Unii Europejskiej. Dzięki tym działaniom gazetki tematyczne, przygotowane przez wszystkich nauczycieli we współpracy z uczniami, umożliwiły poszerzenie wiedzy i umiejętności wszystkim zaangażowanym.