Bezpieczeństwo w Internecie

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim konkursie „Jesteśmy Cyfrowobezpieczni!”

 

W roku szkolnym 2016/2017 podjęliśmy szereg działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w sieci.

 1. W styczniu i w lutym 2017 r. w każdej klasie zostały przeprowadzone lekcje wg scenariuszy, opracowanych w ramach projektu „Cyfrowobezpieczni.pl”. 100 % uczniów wzięło udział w zajęciach poświęconych bezpieczeństwu w sieci. W klasach I – III zostały przeprowadzone lekcje: „Bezpieczeństwo w kontaktach z innymi” oraz „Jak zdrowo korzystać z urządzeń cyfrowych”, natomiast w klasach IV – VI uczniowie skupili się przede wszystkim wokół tematyki: prawo autorskie i wizerunek w sieci. Dzieci bardzo aktywnie brały udział w zajęciach.
 2. 4 stycznia 2017 r. pani pedagog przeprowadziła prelekcje na temat cyberprzemocy dla uczniów klas V – VI. Uczniowie aktywnie brali udział w zajęcich opartych na fragmencie filmu „Cyberbully” – „Cyberprześladowca”. Film opowiada o nastolatce, która staje się ofiarą prześladowań na portalu społecznościowym. Na podstawie fragmentu filmu uczniowie potrafili wcielić się w rolę pokrzywdzonej bohaterki, wymienić uczucia, jakie mogła przeżywać w danej chwili. Opowiadali również o skutkach tych emocji. Dzięki zajęciom uczniowie dowiedzieli się o typach agresji elektronicznej, takich jak: prześladowanie, zastraszanie, nękanie oraz wyśmiewanie innych. Rozmowy z uczniami dotyczyły również sposobów unikania problemów z tego typu przemocą.
  Głównym celem warsztatów było uświadomienie uczniów o rodzajach zagrożeń płynących z Internetu, skutkach emocjonalnych i prawnych wynikających z cyberprzemocy, możliwościach uzyskania pomocy w razie zagrożenia oraz nauka odpowiedzialności za własne słowa i czyny w szkole i poza nią.
 3. W lutym 2017 r. w związku z Dniem Bezpiecznego Internetu został przeprowadzony w szkole konkurs na gazetkę klasową dotyczącą hasła: „Razem zmieniamy Internet na lepsze”. Uczniowie, pod czujnym okiem wychowawców, przygotowali w każdej sali lekcyjnej gazetkę związaną z bezpieczeństwem w sieci. W konkursie zaangażowali się wszyscy uczniowie szkoły.
 4. W marcu uczniowie klas starszych IV – VI opracowywali pytania z zakresu bezpieczeństwa w sieci, a następnie tworzyli Quizy dla młodszych kolegów z klas I – III. Quizy zostały opracowane w aplikacji Kahoot. Uczniowie poprzez samodzielne przygotowywanie pytań znacznie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu, a także udoskonalili swoje kompetencje cyfrowe. Młodsi koledzy fantastycznie bawili się rozwiązując Quizy i zdobywając wiedzę o bezpiecznym i mądrym korzystaniu z Internetu.
 5. W marcu 2017 r. został ogłoszony Szkolny Konkurs Plastyczny „Bezpieczni w sieci”. Celem konkursu było promowanie wśród uczniów właściwych postaw bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych oraz właściwych zachowań wobec zagrożeń płynących z Internetu, budzenie świadomości w zakresie bycia odpowiedzialnym za swoje postępowanie w sieci, a także rozwijanie zainteresowań palstycznych. Konkurs został rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci z klas I – III oraz IV – VI. Prace zostały ocenione pod kątem zgodności z tematem, estetyki wykonania oraz oryginalności i pomysłowości. W każdej kategorii wiekowej jury wyłoniło 3 najlepsze prace. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Na korytarzu szkolnym została zorganizowana wystawa prac, którą podziwiali rodzice oraz inni uczniowie i nauczyciele ze szkół Gminy Nowy Targ przyjeżdząjący do naszej szkoły na konkursy gminne.
 6. W kwietniu 2017 r. dla uczniów klasy VI zostały zorganizowane warsztaty promujące bezpieczeństwo w sieci oraz naukę programowania. Zadaniem uczniów było stworzenie gry związanej z bezpiecznym zachowaniem w sieci oraz zaprogramowanie małych robotów – Ozobotów. Uczniowie w dwóch grupach wykonali plakaty, opracowali grę oraz odpowiednio zaprojektowali i zaprogramowali trasę dla Ozobotów.
 7. 26 kwietnia 2017 r. na spotkaniu z rodzicami został wyświetlony film o zagrożeniach płynących z Internetu, który powstał w ramach projektu: Cyfrowobezpieczni.pl.

 

Wszystkie działania z pewnością znacząco przyczyniły się do większej świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z sieci, a także wpłynęły na zwiększenie bezpieczeństwa naszych uczniów w Internecie.

Przydatne strony związane z bezpieczeństwem

w sieci:

 

 1. https://www.cyfrowobezpieczni.pl/
 2. http://pl.sheeplive.eu/
 3. https://sieciaki.pl/
 4. http://fdds.pl/aktualnosci/

telefonzaufania