«

»

lut 28 2019

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Drodzy Rodzice !

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Klikuszowej  informuje o rozpoczęciu rekrutacji do klasy pierwszej (dzieci urodzone w 2012 r.) i przedszkola (dzieci urodzone w 2013, 2014, 2015, 2016 r.)  na rok szkolny 2019/2020. Serdecznie zapraszam do składania wniosków .

Zapewniamy :

1) dzieciom :

opiekę i edukację w godzinach 8:00 – 15:00 (bezpłatnie)

na życzenie rodzica zapewniamy opiekę w czasie ferii i  wakacji (oddziały przedszkolne)   oraz w czasie dni wolnych od zajęć dydaktycznych,

bogato wyposażone sale, nowoczesne pomoce dydaktyczne, zabawki, dywan interaktywny,

zajęcia prowadzone w miłej, życzliwej atmosferze z wykorzystaniem pomocy multimedialnych,

doświadczoną, wykwalifikowaną i oddaną dzieciom kadrę pedagogiczną,

różnorodne zajęcia edukacyjne uwzględniające zainteresowania dzieci oraz rozwój pod kątem przygotowania do podjęcia nauki w szkole podstawowej,

możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, tj. język angielski, logopedia, pomoc psychologiczną, oraz zajęcia z religii, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej,

plac zabaw

2) rodzicom :

wpływ na decydowanie o sprawach związanych z działalnością placówki

możliwość konsultacji psychologicznych i logopedycznych wspierających rozwój dziecka

możliwość zapoznawania się z wydarzeniami z życia przedszkola na bieżąco na naszej strona internetowej oraz na Facebooku.

 

Termin składania wniosków od 04.03.-15.03. 2019 r.

Dokumenty do pobrania i uzupełnienia:

Oświadczenie o wielodzietności
Oświadczenie 2019 – do zgłoszenia dziecka do klasy I 2019/2020
Oświadczenie o realizacji obowiązku przedszkolnego
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka w rodzinie

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej w Klikuszowej 2019 informacje ogólne

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Klikuszowej 2019 informacje ogólne

Wniosek o przyjęcie do  klasy pierwszej publicznej szkoły spoza obwodu

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego szkoły spoza obwodu

Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2019-2020

Zgłoszenie do klasy pierwszej SP 2019_2020 kandydat z obwodu

Zgłoszenie do oddziału przedszkolnego SP 2019_2020 kandydat z obwodu