«

»

sty 06 2019

Cała Polska Czyta Dzieciom

cała-Polska-czyta-dzieciom-LOGOGrupy przedszkolne biorą udział w ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”, w związku z czym codziennie słuchają czytanego przez nauczycielki utworu. Najczęściej są to wiersze, bajki i opowiadania na bliskie dzieciom tematy, ale zdarzają się także traktujące o krajach Unii Europejskiej, czy wreszcie w języku angielskim. Do głośnego czytania dzieciom w szkole zapraszani są też Rodzice oraz inni nauczyciele uczący w naszej szkole. Celem inicjatywy jest wyrobienie w dzieciach nawyku czytania i zdobywania wiedzy oraz chronienie ich przed uzależnieniem od telewizji i komputerów. Czytanie jest dobrą alternatywą dla fałszywych wartości masowej kultury, rozbudza ciekawość świata, poszerza zasób słownictwa, rozwija wyobraźnię, ćwiczy koncentrację i umiejętność słuchania, uczy myślenia i wartości moralnych, a także przygotowuje do wymagań, jakie stawia nauka w szkole. Zachęcamy Rodziców do głośnego czytania dzieciom w domu, bowiem pogłębia ono więź między rodzicami i dzieckiem, pomaga w wychowaniu – jest bezcenną pomocą w
kształtowaniu właściwych postaw i nawyków dziecka.