«

»

wrz 22 2018

Kursy zagraniczne nauczycieli w ramach programu Power

adfmini

Od 1 grudnia 2017r. nasza szkoła bierze udział w programie „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (na zasadach Erasmus+), realizując projekt „Jestem Europejczykiem” finansowany ze środków UE. W związku z tym ośmioro nauczycieli weźmie udział w zagranicznych szkoleniach językowych, metodycznych czy też kulturowych. Do tej pory odbyły się trzy wyjazdy: do Wielkiej Brytanii na kurs języka angielskiego, na Maltę na kurs kulturowy „Folklor i tradycje rodzime Malty” oraz do Portugalii na kurs kulturowy „Historia, religia i kultura Portugalii”. Podczas tych wyjazdów nauczyciele doskonalą umiejętność komunikacji w języku angielskim, a także poznają kulturę, historię, zwyczaje, trendy edukacyjne i smaki odwiedzanych krajów Unii Europejskiej. W planach szkolenie metodyczne w Niemczech oraz kurs kulturowy we Włoszech.