«

»

wrz 18 2018

Uczniowski Klub Sportowy

Uczniowski Kub Sportowy „Trójka” po raz kolejny realizuje Program „Klub”
w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania
sportu dzieci i młodzieży przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Główne cele programu:
1. Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
2. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej
aktywności fizycznej,
3. Wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury
organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji
sportowej dzieci i młodzieży,
4. Inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
5. Optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

PROGRAM „KLUB” jest realizowany przez UKS „Trójka” w okresie 03.07.2018-
15.11.2018

W tym okresie w ramach PROGRAMU „KLUB” odbywają się zajęcia z narciarstwa
biegowego w której uczestniczą uczniowie Szkoły Podstawowej w Klikuszowej. W ramach
programu min. prowadzone są zajęcia z narciarstwa biegowego oraz w okresie 26.09.2018-
30.09.2018. odbędzie się zgrupowanie sportowe w Sromowcach Niżnych

Wszelki informacje na temat projektu udziela Pani Dominika Ustupska

MSiT BIP