«

»

lut 26 2018

Rusza rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz klasy pierwszej

zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2018-2019

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. Jana Kasprowicza w Klikuszowej na rok szkolny 2018/2019

 

REKRUTACJA

05.-16.03.2018r. do godz. 15:00

Składanie w sekretariacie szkoły wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego lub do klasy pierwszej przez rodziców/opiekunów prawnych

19.-21.03.2018r. do godz. 15:00

Praca komisji rekrutacyjnej

23.03.2018r. do godz. 15:00

Opublikowanie list
kandydatów zakwalifikowanych
i list kandydatów nie zakwalifikowanych

26.-27.03.2018r. do godz. 15:00

Potwierdzenie pisemne przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły

28.03.2018r. do godz. 15:00

Opublikowanie listy osób
przyjętych i nieprzyjętych

REKRUTACJA – nabór uzupełniający

09.-12.04.2018r. do godz. 15:00

Składanie w sekretariacie szkoły wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami i oświadczeniami

13.-17.04.2018r. do godz. 15:00

Praca Komisji Rekrutacyjnej

25.04.2018r.

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów nie zakwalifikowanych

26.-27.04.2018r. do godz. 15:00

Potwierdzenie pisemne przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły

30.04.2018r. do godz. 15:00

Opublikowanie listy osób
przyjętych i nieprzyjętych

 

Oświadczenia i wnioski do pobrania:

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej (kandydat z obwodu)

Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego (kandydat z obwodu)

Oswiadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole przez rodzeństwo

Oświadczenie o realizacji obowiązku przedszkolnego

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka w rodzinie

Oświadczenie potwierdzające wolę uczęszczania dziecka do klasy pierwszej

Oświadczenie potwierdzające wolę uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (kandydat spoza obwodu)

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego (kandydat spoza obwodu)