«

»

gru 07 2017

„Jestem Europejczykiem” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

logo euro ost.jpg1mini01.12.2017r. nasza szkoła rozpoczęła realizację projektu „Jestem Europejczykiem” dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej. Założeniem projektu jest udział nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego za granicą, co znacząco wpłynie na podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia. Ważnym założeniem jest kształtowanie postawy europejskiej uczniów od najmłodszych lat – postawy poszanowania tradycji i kultury własnego regionu, narodu oraz innych kultur i tradycji, zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez zaciekawienie ich otaczającym światem, jego różnorodnością językową i kulturową.