«

»

lis 29 2017

„Oblicza ojczyzny” – konkurs fotograficzny

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Oblicza ojczyzny” -Fotograficzna ilustracja wiersza Tadeusza Różewicza.

Szkolnym koordynatorem jest p. Tomasz Stanek.

Regulamin Konkursu fotograficznego z okazji setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w ramach V edycji przedsięwzięcia „Rozwinąć skrzydła – pamiętając o przeszłości”.
Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Anny Leśkiewicz w Łużnej.
Koordynator konkursu: Teresa Żmijowska.
Tematyka: Miejsca ilustrujące wiersz Tadeusza Różewicza „Oblicze ojczyzny”:

Ojczyzna to kraj dzieciństwa,
Miejsce urodzenia,
To jest ta mała najbliższa
Ojczyzna.

Miasto, miasteczko, wieś,
Ulica, dom, podwórko,
Pierwsza miłość,
Las na horyzoncie,
Groby.

W dzieciństwie poznaje się
Kwiaty, zioła, zboża,
Zwierzęta,
Pola, łąki,
Słowa, owoce.

Ojczyzna się śmieje.

Na początku ojczyzna
Jest blisko,
Na wyciągnięcie ręki.

Dopiero później rośnie,
Krwawi,
Boli.

/Tadeusz Różewicz/

Zasady uczestnictwa
I. Zasady ogólne:
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 4 – 6 szkoły podstawowej (województwo małopolskie: powiat gorlicki, limanowski, tarnowski, nowosądecki, nowotarski, Miasto Nowy Sącz, Miasto Tarnów, województwo podkarpackie: powiat jasielski).
2. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.
3. Nadesłane prace należy opisać na odwrocie: drukowanymi literami; podajemy tytuł pracy, imię i nazwisko autora, numer klasy oraz nazwę szkoły.
4. Do pracy należy dołączyć metryczkę (w dwóch egzemplarzach), która zawiera tytuł pracy, imię i nazwisko autora, numer klasy pełną nazwę szkoły, a także imię i nazwisko opiekuna. Tytuł pracy Imię i nazwisko autora Klasa Pełna nazwa szkoły Imię i nazwisko opiekuna
5. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
6. Przesłane prace nie będą zwracane, zostaną wykorzystane na wystawie pokonkursowej.
7. Udział w konkursie jest bezpłatny.
II. Zasady szczegółowe:
1. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym tytułem.
2. Technika wykonania fotografii jest dowolna.
3. Fotografia powinna mieć postać odbitki czarno-białej, w sepii lub kolorowej na papierze fotograficznym w formacie minimum 13 x 18 maksimum 18 x 24 naklejonej na biały karton w formacie maksymalnie A3.
4. Jedna Szkoła może dostarczyć do trzech zdjęć. Prace wybiera szkolny koordynator konkursu. Mogą to być prace jednego autora, dwóch lub trzech różnych uczniów.
5. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek oznaczenia, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
6. W przypadku nagrodzonych i wyróżnionych prac organizator zastrzega sobie prawo do ich nieodpłatnej publikacji w materiałach związanych z konkursem z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty powstałe w transporcie oraz za ewentualne nieterminowe dostarczenie prac przez pocztę.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22 marca 2018 roku. O wynikach Szkoły zostaną powiadomione e – mailem. Nagrody wręczane będą podczas uroczystego podsumowania (dokładna data podsumowania zostanie podana w późniejszym terminie).
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.
Opracowanie koordynator konkursu mgr Teresa Żmijowska